Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant hihiVietnam Group :icondesgin-anime-sakura: Desgin-Anime-Sakura
 
Recent Activity
Deviant for 7 Months
Needs Core Membership
Statistics 43 Deviations 4,246 Comments 4,768 Pageviews
×

Donate

Hota-Kota has started a donation pool!
0 / 1
Xin ít cơm nào XD

You must be logged in to donate.
No one has donated yet. Be the first!

Groups

Pride

I AM PROUD

Made with pride by the DeviantArt community BROWSE ALL ART

deviantID

Hota-Kota's Profile Picture
Hota-Kota
hihi
Vietnam
Mjk la lo^ng
:iconnoreshita: Mong các cậu có thể làm bạn với gái ấy :3333
alternative text

Activity


Mấy bạn thông não cho mình về từ '' Waifu '' được không :)))) Tự dưng thấy bối rối 
Hôm qua tắm mưa từ trường về nhà . Hôm nay ngã xe hôn đất khi từ nhà đến trường :'(
Giao bài bằng cách cho outcome vào và vứt đống res ở đó = ) ? 
Vì Tầm Trảo là truyện đạo nên nhiều người coi là phế phẩm = ))) Má vivibear kinh vãi lone'ss
Vừa mới chơi Liên Quân ;; - ;; Không biết có ai chơi không ' v '

Comments


Add a Comment:
 
:iconanako-da:
Anako-DA Featured By Owner Sep 10, 2017  Student
- Nào nào... Collab hông gái?
Reply
:iconhota-kota:
Hota-Kota Featured By Owner Sep 10, 2017
- Okay , okay . Cứ mở giao tranh để đấy gái vét : )))) 
Reply
:iconanako-da:
Anako-DA Featured By Owner Sep 10, 2017  Student
-... Đếu gì thế moày? Bố hăm hiểu!~
Reply
:iconhota-kota:
Hota-Kota Featured By Owner Sep 10, 2017
Mày start còn tao finish .-. 
Reply
(1 Reply)
:icony-fk:
Y-FK Featured By Owner Sep 9, 2017  New Deviant
- Ghé mày <3
Reply
:iconhota-kota:
Hota-Kota Featured By Owner Sep 10, 2017
- Cảm ơn cậu . 
Reply
:icony-fk:
Y-FK Featured By Owner Aug 30, 2017  New Deviant
- Mần nha? : D
Reply
:iconhota-kota:
Hota-Kota Featured By Owner Aug 30, 2017
Dé :'DDD Cậu gọi tớ là Lông X3
Reply
:icony-fk:
Y-FK Featured By Owner Aug 31, 2017  New Deviant
- Còn tớ là Yii : D Xưng m-t nhơ? : D
Reply
:iconjm-houta:
JM-Houta Featured By Owner Aug 23, 2017  Student Interface Designer
- uwu) Cho ngộ làm quen ạ..
Reply
Add a Comment: